W dniach 09.05.2024r. – 16.05.2024r. należy zawrzeć umowę z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Barszczewie w sprawie korzystania z usług przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Umowy będą dostępne w godzinach 7.00 – 14.00 w sekretariacie przedszkola. Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola. Umowa powinna być podpisana przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.