Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Samorządowego w Barszczewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

RODZAJ CZYNNOŚCITerminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka.  od 29.02.2024 r.
do 07.03.2024 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  od 08.03.2024 r.
do 22.03.2024 r
.
od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  do 19.04.2024 r.do 19.06.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  do 22.04.2024 r. do godz.12.00do 20.06.2024 r. do godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.  do 30.04.2024 r.do 25.06.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  do 2.05.2024 r.
do godz. 12.00
do 26.06.2024 r.
do godz.12.00