Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Samorządowego w Barszczewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

RODZAJ CZYNNOŚCITerminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka.  od 06.03.2023 r. do 17.03.2023 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  od 20.03.2023 r. do 04.04.2023 r.od 12.06.2023 r. do 16.06.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  do 27.04.2023 r.do 22.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  do 28.04.2023 r. do godz.12.00do 23.06.2023 r. do godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.  do 11.05.2023 r.do 29.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  do 12.05.2023 r.
do godz. 12.00
do 30.06.2023 r.
do godz.12.00

Rekrutacji podlegają dzieci w  wieku 3-5 lat.