OPŁATY

  • Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Wpłat za przedszkole dokonujemy tylko przelewem na nr konta 29 1020 1332 0000 1902 1295 6977.
  • Termin wpłat – zgodnie z podpisaną umową.
  • Za dzień wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania na koncie.
  • Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
  • W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z pomocą administracyjną (85 7191390).

W tytule przelewu proszę wpisać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • miesiąc, za który dokonywana jest opłata,
  • opłatę za wyżywienie,
  • opłatę za pobyt.

np. Katarzyna Kowalska, wrzesień, wyżywienie 33, 02 zł, pobyt 45,06 zł

kwota do zapłaty 78, 08 zł (nie zaokrąglamy).

 

  „Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego w Barszczowie,za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 składające się z: