Działalność przedszkola regulowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Stan prawny na dzień 1 lipca 2021 r.