W naszym przedszkolu w miesiącu czerwiec została przeprowadzona w najmłodszych grupach innowacja pedagogiczna „Terapia ręki- sprawne rączki przedszkolak będzie miał”. Głównym celem przeprowadzenia innowacji w przedszkolu było przede wszystkim stymulowanie rozwoju motoryki małej i dużej u dzieci, zadbanie o integrację sensoryczną i  wszechstronny rozwój naszych najmłodszych w przedszkolu, a także pomoc w:

 • pobudzeniu czucia ( powierzchniowego i głębokiego)
 • poprawieniu koordynacji oko- ręka
 • poprawieniu chwytu
 • poprawieniu ruchomości stawów i zakresu ruchu
 • poprawieniu siły mięśniowej
 • usprawnieniu ruchu precyzyjnego
 • kształtowaniu orientacji przestrzennej
 • doskonalenie grafomotorycznych umiejętności
 • wzmocnienie koncentracji.

Terapia ręki dla dzieci wieku przedszkolnym wprowadziliśmy do zajęć przedszkolnych ponieważ na tym etapie, dziecko jest najbardziej „plastyczne” i najwięcej w tym okresie możemy z dzieckiem wypracować. Innowacja jest również poniekąd odpowiedzią na problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych zarówno w obrębie motoryki małej jak i dużej. W dzisiejszych czasach dzieci 3-6 letnie potrafią sprawnie używać klawiatury od komputera, grać na tablecie, ale nie potrafią i nie chcą trzymać kredki w ręku. Mają duży problem z dotykaniem różnych struktur plastycznych, nożyczek, kleju, itp. Zaproponowane w Innowacji Pedagogicznej zajęcia pozwolą dzieciom w wieku przedszkolnym na usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców oraz dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabycie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenia czynności samoobsługowych oraz pobudzenie zainteresowań i aktywności własnego dziecka.

Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 14.07.2017 r., Dziennik Ustaw poz. 356) oraz innych form wychowania przedszkolnego a także programem wychowania przedszkolnego, na którym pracuje przedszkole w Barszczewie: W. Żaba- Żabińska, w. Majewska, R. Paździo „ Program wychowania przedszkolnego”.

Stworzona przez nas innowacja pedagogiczna zakłada realizację podstawy programowej, a szczególności realizację zadań takich jak:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

Innowacja Pedagogiczna została stworzona z myślą o naszych przedszkolakach, więc jest napisana i wprowadzona w formie zabawy. Dzieci świetnie się bawią ćwicząc, ćwiczą świetnie się bawiąc. Mamy nadzieję, że te nie wielkie ćwiczenia zaowocują w przyszłości.