W piątek – 5.05.2023 odbył się „Przegląd pieśni patriotycznej”, w którym wzięła udział każda z naszych grup przedszkolnych. Jego celem było rozwijanie uczuć patriotycznych, tożsamości narodowej oraz postawy przywiązania do kraju ojczystego, dostrzegania jego walorów i piękna, poznawanie jego historii, jak również popularyzacja utworów artystycznych o tematyce patriotycznej. Dzieci od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wydarzenia. Wszystkie grupy przygotowały wspaniałe występy artystyczne śpiewając pieśni patriotyczne i piosenki sławiące piękno i historię naszej Ojczyzny.